درباره دیجیپتوکارنسی

برای همه ما پیش آمده است که برای مناسبتی خاص به دنبال متن زیبا و فوق العاده ای باشیم، چه بسا اگر خود ما اهل مطالعه باشیم و اگر ذوق ادبی داشته باشیم خودمان به راحتی از پس عملی کردن این خواسته برآییم و در غیر اینصورت دست به دامان سرچ کردن اینترنت می شویم و در این دنیای نامحدود هم انواع جملات با معنی و همینطور انواع متن های زیبا وجود دارد که ما می توانیم بر حسب نیاز آنها را مورد استفاده قرار دهیم.واقعیت یک متن باید قابل درک باشد،خواه به وسیله حواس مانند درک خطوط، اشکال و ایماها و  اشاره‌ها یا ادراک پدیدار شناسانه مانند ادراک تصورات ذهنی.

TOP 10 COINS
ده ارز برتر

EXCLUSIVE HEADLINE

تیتر اختصاصی
powered by Coinlib
powered by Coinlib
powered by Coinlib
powered by Coinlib
# ارز دیجیتالقیمتتغییر (24 ساعت)حجم بازارتعداد موجودنمودار قیمت(7D)

ورود پر قدرت چین به تجارت بر پایه
ارزهای دیجیتال

حمایت دولت جدید از تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال

CURRENCY NEWS

معرفی کتاب

``عصر ارزهای دیجیتال``

THE AGE OF CRYPTOCURRENCY

برای همه ما پیش آمده است که برای مناسبتی خاص به دنبال متن زیبا و فوق العاده ای باشیم، چه بسا اگر خود ما اهل مطالعه باشیم و یا اگر ذوق ادبی داشته باشیم خودمان به راحتی از پس عملی کردن این خواسته برآییم و در غیر اینصورت دست به دامان سرچ کردن اینترنت می شویم و در این دنیای نامحدود هم انواع جملات با معنی و همینطور انواع متن های زیبا وجود دارد که ما می توانیم بر حسب نیاز آنها را مورد استفاده قرار دهیم.واقعیت یک متن باید قابل درک باشد،خواه به وسیله حواس مانند درک خطوط، اشکال و ایماها و  اشاره‌ها یا ادراک پدیدار شناسانه مانند ادراک تصورات ذهنی.این واقعیات قابل ادراک باید به عنوان نشانه‌ها به کار روند، یعنی آنها باید معنادار باشند. این نشانه‌ها باید به گونه‌ای انتخاب و تنظیم شوند که متن‌نگار (نویسنده و…) بتواند معنای مشخصی را به شنونده در یک بافت معین منتقل سازد.

نویسنده:

پل بیگان و مایکل جی کیسی

زبان:

انگلیسی

سال انتشار:

2015