آخرین کتابهای معرفی شده در دیجیپتوبوک

L a t e s t  b o o k s  i n  D i g i p t o b o o k

``عصر ارزهای دیجیتال``

THE AGE OF CRYPTOCURRENCY

برای همه ما پیش آمده است که برای مناسبتی خاص به دنبال متن زیبا و فوق العاده ای باشیم، چه بسا اگر خود ما اهل مطالعه باشیم و یا اگر ذوق ادبی داشته باشیم خودمان به راحتی از پس عملی کردن این خواسته برآییم و در غیر اینصورت دست به دامان سرچ کردن اینترنت می شویم و در این دنیای نامحدود هم انواع جملات با معنی و همینطور انواع متن های زیبا وجود دارد که ما می توانیم بر حسب نیاز آنها را مورد استفاده قرار دهیم.واقعیت یک متن باید قابل درک باشد،خواه به وسیله حواس مانند درک خطوط، اشکال و ایماها و  اشاره‌ها یا ادراک پدیدار شناسانه مانند ادراک تصورات ذهنی.این واقعیات قابل ادراک باید به عنوان نشانه‌ها به کار روند، یعنی آنها باید معنادار باشند. این نشانه‌ها باید به گونه‌ای انتخاب و تنظیم شوند که متن‌نگار (نویسنده و…) بتواند معنای مشخصی را به شنونده در یک بافت معین منتقل سازد.

سال انتشار:

2015

زبان:

انگلیسی

نویسنده:

پل بیگان و مایکل جی کیسی

``ارزهای دیجیتال / 5 راز تخصص برای مبتدیان``

Digital Currencies / 5 Secrets For beginners

برای همه ما پیش آمده است که برای مناسبتی خاص به دنبال متن زیبا و فوق العاده ای باشیم، چه بسا اگر خود ما اهل مطالعه باشیم و یا اگر ذوق ادبی داشته باشیم خودمان به راحتی از پس عملی کردن این خواسته برآییم و در غیر اینصورت دست به دامان سرچ کردن اینترنت می شویم و در این دنیای نامحدود هم انواع جملات با معنی و همینطور انواع متن های زیبا وجود دارد که ما می توانیم بر حسب نیاز آنها را مورد استفاده قرار دهیم.واقعیت یک متن باید قابل درک باشد،خواه به وسیله حواس مانند درک خطوط، اشکال و ایماها و  اشاره‌ها یا ادراک پدیدار شناسانه مانند ادراک تصورات ذهنی.این واقعیات قابل ادراک باید به عنوان نشانه‌ها به کار روند، یعنی آنها باید معنادار باشند. این نشانه‌ها باید به گونه‌ای انتخاب و تنظیم شوند که متن‌نگار (نویسنده و…) بتواند معنای مشخصی را به شنونده در یک بافت معین منتقل سازد.

سال انتشار:

2015

زبان:

انگلیسی

نویسنده:

پل بیگان و مایکل جی کیسی

آخرین کتابهای کریپتو و بلاکچین از نظر کاربران

Best Cripto and Blockchain Books In terms of users

``بلاکچین``

Blockchain

برای همه ما پیش آمده است که برای مناسبتی خاص به دنبال متن زیبا و فوق العاده ای باشیم، چه بسا اگر خود ما اهل مطالعه باشیم و یا اگر ذوق ادبی داشته باشیم خودمان به راحتی از پس عملی کردن این خواسته برآییم و در غیر اینصورت دست به دامان سرچ کردن اینترنت می شویم و در این دنیای نامحدود هم انواع جملات با معنی و همینطور انواع متن های زیبا وجود دارد که ما می توانیم بر حسب نیاز آنها را مورد استفاده قرار دهیم.واقعیت یک متن باید قابل درک باشد،خواه به وسیله حواس مانند درک خطوط، اشکال و ایماها و  اشاره‌ها یا ادراک پدیدار شناسانه مانند ادراک تصورات ذهنی.این واقعیات قابل ادراک باید به عنوان نشانه‌ها به کار روند، یعنی آنها باید معنادار باشند. این نشانه‌ها باید به گونه‌ای انتخاب و تنظیم شوند که متن‌نگار (نویسنده و…) بتواند معنای مشخصی را به شنونده در یک بافت معین منتقل سازد.

سال انتشار:

2015

زبان:

انگلیسی

نویسنده:

پل بیگان و مایکل جی کیسی

``ارزهای دیجیتال / کتاب مقدس تجارت``

THE TRADING BIBLE

برای همه ما پیش آمده است که برای مناسبتی خاص به دنبال متن زیبا و فوق العاده ای باشیم، چه بسا اگر خود ما اهل مطالعه باشیم و یا اگر ذوق ادبی داشته باشیم خودمان به راحتی از پس عملی کردن این خواسته برآییم و در غیر اینصورت دست به دامان سرچ کردن اینترنت می شویم و در این دنیای نامحدود هم انواع جملات با معنی و همینطور انواع متن های زیبا وجود دارد که ما می توانیم بر حسب نیاز آنها را مورد استفاده قرار دهیم.واقعیت یک متن باید قابل درک باشد،خواه به وسیله حواس مانند درک خطوط، اشکال و ایماها و  اشاره‌ها یا ادراک پدیدار شناسانه مانند ادراک تصورات ذهنی.این واقعیات قابل ادراک باید به عنوان نشانه‌ها به کار روند، یعنی آنها باید معنادار باشند. این نشانه‌ها باید به گونه‌ای انتخاب و تنظیم شوند که متن‌نگار (نویسنده و…) بتواند معنای مشخصی را به شنونده در یک بافت معین منتقل سازد.

سال انتشار:

2015

زبان:

انگلیسی

نویسنده:

پل بیگان و مایکل جی کیسی