$259.98B
ارزش کل بازار

$71.98B
حجم معملات در 24 ساعت گذشته

55.3%
سهم بیت کوین از کل بازار

2,206
تعداد کل ارز های دیجیتال

1355
اعداد کل توکن ها

صرافی ها
E x c h a n g e s