درباره ریپل

ریپل در سال گذشته با کمپانی ها و شرکت های بزرگی اعلام همکاری کرد و اینبار بنیاد
بیل گیتس همکاری خود را با ریپل گسترش می دهد تا ارسال پول به بخش های فقیر
دنیا که فاقد زیر ساخت قوی سیستم های ریپل در سال گذشته با کمپانی ها و شرکت
های بزرگی اعلام همکاری کرد و اینبار بنیاد بیل گیتس همکاری خود را با ریپل گسترش
می دهد تا ارسال پول به بخش های فقیر دنیا که فاقد زیرساخت قوی سیستم های
ریپل در سال گذشته با کمپانی ها و شرکت های بزرگی اعلام همکاری کرد و اینبار بنیاد
بیل گیتس همکاری خود را با ریپل گسترش می دهد تا ارسال پول به بخش های فقیر
دنیا که فاقد زیرساخت قوی سیستم های....

اطلاعات ارز

ارزش بازار

حداکثر عرضه

الگوریتم

حجم 24 ساعت

عرضه در چرخش

اجماع

بلاکچین

زمان خریداری

تاریخ معرفی

اخبار XPR

بهترین و محبوب ترین کیف پول ها

Jaxx
Bitpay
BTC.com Wallet App
Enjin Wallet
Coinbase Wallet
Trust Wallet
GreenAddress